INFORMACE - Nemocnice Český Krumlov

Lůžková oddělení zde pracují v omezeném režimu, přijímají pouze akutní pacienty.

Pokud je to možné, jsou některé stanice dočasně uzavřené (interna, chirurgie) s tím, že lůžka budou využita podle pokynů krajského krizového štábu. Všechna odkladná vyšetření a operace jsou odkládány na dobu neurčitou. Odborné ambulance včetně kompletní rehabilitace jsou uzavřeny, jejich lékaři a SZP jsou využíváni k akutní medicíně. V provozu zůstává onkologická ambulance, onkologičtí nemocní nejsou odsouváni a jsou zařazováni do programů jako pacienti akutní. Nejsou přijímáni noví pacienti z terénu na LDN. 

Příjmové ambulance  jednotlivých oddělení jsou v provozu. Stejně jako úrazová ambulance na chirurgii. Rovněž porodnická ambulance zajišťuje nadále péči o rodičky. Nemocnice je uzavřena pro všechny nemocné s akutními infekty dýchacích cest, jejichž závažnost nenaplňuje požadavek na akutní hospitalisaci. S největší pravděpodobností se nám podaří otevřít odběrové místo na vyšetření koronaviru od 1.4.2020. Zpočátku v pracovní dny od 8:00 do 11:00. Místo odběru ještě bude upřesněno. Vyšetřováni budou pouze symptomatičtí nemocní s doporučením od praktického lékaře nebo hygieny. Klinicky zdraví lidé budou zatím odmítáni.

Lékárna v nemocnici zkrátila pracovní dobu: 8:00-15:00, polední přestávka 11:30-12:30.

MUDr. Jindřich Florián

předseda představenstva