Komunální odpad

Vývozy zprostředkovávají Technické služby Kaplice spol. s r.o. 

Velkoobjemový odpad

Vývozy zprostředkovávají Technické služby Kaplice spol. s r. o. a Kapex Velešín

 • Velkoobjemový kontejner umístěný ve Vachlovci – určeno pro odpad v malém množství o menších rozměrech.
 • Pro objemný odpad větších rozměrů jako např. matrace, koberce, nábytek, okna, stavební suť, nebezpečný odpad atd, slouží sběrný dvůr ve Velešíně. Tuto službu je hrazena obcí.  V případě vyšší hmotnosti (např u stavební sutě nad 0,5t) spoluúčast.

Separovaný odpad

Plast, papír, sklo

Vývozy zprostředkovává Marius Pedersen a.s.

Umístění kontejnerů:

 • ve „Vachlovci“
 • u Jednoty
 • ul. Slabošovská
 • ul. Hlinice u bytových domů
 • křižovatka ul. Hlinice (směr Kohout)
 • u školy
 • v Malči

BRKO

Biologicky rozložitelný komunální odpad

Vyváží Marius Pedersen a. s.

 • v obci jsou rozmístěny popelnice na BIOODPAD (1100 l) v ul. Slabošovská, křižovatka ul. Hlinice (směr Kohout) a ul. Hlinice u bytových domů,
 • ve „Vachlovci“ a nad školním hřištěm 
 • tyto označené nádoby lze využít celoročně na trávu ze zahrad, ovoce, zelenina, slupky a další.

Potravinářské oleje

Vyváží EKO-PF s. r. o.

 • Do nádoby patří: použité oleje a tuky z domácností např. fritovací olej, olej po smažení, ztužené jedlé tuky.
 • Do nádoby nepatří: technické oleje (převodové, tlumičové, motorové), maziva a kapaliny.
 • Zákaz shromažďování jiných než potravinářských olejů u kontejneru na tříděný odpad.
 • Žádáme občany, aby si vyjetý olej z osobních automobilů likvidovali způsobem k tomu určeným a neshromažďovali je u kontejnerů pro rostlinné oleje!

 

OSTATNÍ

Elektroodpad 

Vyváží ASEKOL a. s.

 • v obci je rozmístěno několik nádob na tento druh odpadu

Větve ze stromů

 • shromažďovací místo směrem na cihelnu u odbočky na ČOV

Koše na psí exkrementy

 • v obci umístěno 5 košů

OSTATNÍ

Oděvy

Vyváží TextilEco a. s.

 • v Besednici umístěny tři nádoby
 • v Malči jedna nádoba

Léky

Vyváží MEDITEP s. r. o.

 • v obci umístěna jedna nádoba v budově radnice

Sběrný dvůr Velešín

Možnost ukládání objedmného odpadu větších rozměrů jako např. matrace, koberce, nábytek, okna, stavební suť, nebezpečný odpad atd.
Tato služba je hrazena obcí. V případě vyšší hmotnosti (např u stavební sutě nad 0,5t) bude požadovaná spoluúčast.

Otevírací doba sběrného dvora:

od 1. 3. do 31. 10. provozní doba:
pondělí až pátek                             7:00 – 17:00
sobota                                                 8:00 – 13:00

od 1. 11. do 28. 2. provozní doba:
pondělí až pátek                              7:00 – 16:00
sobota                                                  8:00 – 13:00

Sběrný dvůr se nachází pod areálem Zemědělského družstva ve Velešíně, v ulici Na Humnech.

Tel: 725 785 422, pavel.peroutka@odpadyjih.cz

 Občané obce jsou vyzváni při vjezdu do sběrného dvora o předložení občanského průkazu k ověření totožnosti!!!

EKO-KOM

Městys Besednice je zapojen do systému EKO-KOM (na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů).

Tím získal nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Tato odměna se vypočítává z čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání se složkami komunálních odpadů a její výše závisí na množství vytříděného odpadu