Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Besednice na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce a na https://www.besednice.cz/financni-hospodareni/financni-hospodareni-prispevkove-organizace/  od 01.12.2020 do 07.01.2021.
Rozpočet pro rok 2021 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 17.12.2020 usnesením č. 202/2020. 
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Besednice na období 2022-2023 byl zveřejněn na úřední desce a na https://www.besednice.cz/financni-hospodareni/financni-hospodareni-prispevkove-organizace/  od 01.12.2020 do 07.01.2021.
Rozpočet pro rok 2021 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 17.12.2020 usnesením č. 202/2020. 

Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12  13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice.