Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Besednice na rok 2024 byl zveřejněn na úřední desce a na https://www.besednice.cz/financni-hospodareni/financni-hospodareni-prispevkove-organizace/  od 01.12.2023 do 08.01.2024.
Rozpočet pro rok 2024 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 18.12.2023 usnesením č. 128/2023. 
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Besednice na období 2025-2026 byl zveřejněn na úřední desce a na https://www.besednice.cz/financni-hospodareni/financni-hospodareni-prispevkove-organizace/  od 01.12.2023 do 08.01.2024.
Střednědobý výhled příspěvkové organizce ZŠ a MŠ Besednice na období 2025-2026 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 18.12.2023 usnesením č. 128/2023. 

Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12  13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice.